Artikel in OEK

Gepubliceerd op 25 februari 2019 om 13:33

(foto huis met isolatiemogelijkheden)

Stichting Energietransitie van A(alden) tot Z(weeloo) geeft praktische adviezen

‘Inwoners helpen met overgang naar andere energiebronnen’

De komende jaren verandert er veel op energiegebied. De overgang naar aardgasvrije dorpen heeft alleen kans van slagen als inwoners actief meedoen. Om hen te helpen de ambitie ‘energieneutraal’ te halen, hebben een aantal inwoners van de voormalige gemeente Zweeloo de stichting Energietransitie van A(alden) tot Z(weeloo) opgericht.

 

Handreikingen

De stichting wil inwoners van de zes Zweeler dorpen helpen met de overgang van aardgas naar andere energiebronnen, maar in de eerste plaats ook handreikingen doen om woningen beter te isoleren, energiezuinige apparatuur te gebruiken en zelf stroom op te wekken.

De stichting van A tot Z kan daarbij op ondersteuning rekenen van de gemeente Coevorden, provincie Drenthe, Woonservice en studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Op zaterdag 2 maart a.s. zullen tijdens een energiemarkt in de Aelder Meent in Aalden de plannen nader worden toegelicht.

 

Wat gaat het allemaal kosten?

Nederland moet overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Maar hoe krijg je inwoners zover dat zij anders gaan koken en stoken? Volgens de stichting is er nogal wat ongerustheid onder de bevolking, want wat gaat dat allemaal niet kosten? En wie draaien voor deze kosten op?

 

Gedragsverandering en isolatie woningen

Iedereen denkt dan prompt aan grote investeringen in dure apparatuur, maar daar gaat naar het oordeel van de stichting in eerste instantie helemaal niet om. ‘In de eerste plaats gaat het om besparen op de huidige energiekosten. Met gedragsverandering en isolatie kan er al heel wat worden bereikt. Daarna komen pas de grote investeringen aan de orde. En ook dan kunnen inwoners veel geld besparen, bijvoorbeeld door samen te werken bij de inkoop van energie en materialen.’

 

Dosis gezond verstand

Voor veel inwoners blijkt het lastig om de weg in een doolhof van oplossingen, aanbiedingen en reclameboodschappen te vinden. Om over beweringen van politici nog maar niet te spreken. Een dosis gezond verstand en praktijkdeskundigheid kan dan wonderen doet. En juist dat wil de stichting de inwoners van de voormalige gemeente Zweeloo bieden.

In het dorp Zweeloo is onder de noemer ‘Speur de Energieslurper’ een pilot gestart om bewoners enthousiast te maken voor energiebesparing. Tijdens de pilot, aangeboden door Hanzehogeschool Groningen, gaan inwoners samen met buren op zoek naar de grootste energieslurper in huis.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.