Project

Aanleiding

De komende jaren gaan alle gemeentes onderzoeken hoe ze wijken/dorpen van het aardgas af kunnen halen. In een pilot wil gemeente Coevorden samen met woningeigenaren van Aalden en Zweeloo deze route naar aardgasvrij wonen bewandelen. Het bestuur en de werkgroep van de stichting Energietransitie van A(alden) tot Z(weeloo) heeft het voortouw genomen om hiermee binnen de dorpen Aalden en Zweeloo aan het werk te gaan.

 

De inwoners van Aalden en Zweeloo hebben zich nog niet massaal gestort op het duurzaam maken van hun woningen. En dat terwijl er heel wat te besparen is.

Het aardgasgebruik in Aalden is per inwoner 40% hoger dan het landelijk gemiddelde. In Zweeloo zelfs 80% hoger. Het stroomverbruik ligt in Aalden vrijwel op het landelijk gemiddelde, maar in Zweeloo ligt het 29% hoger.

 

 

Doelen

  • Tegen deze achtergrond kan de uitdaging voor de gemeente Coevorden als volgt worden geformuleerd:
    het bewerkstelligen dat het aardgasverbruik door de bewoners kan wordt gereduceerd tot o.
  • het bereiken van een situatie dat stroom de voornaamste energiebron voor de bewoners zal zijn;
  • die stroom zal geheel duurzaam worden gewonnen, hetzij grootschalig, hetzij door individuele producenten.

 

Samenvattend kan worden gesteld dat er in de dorpen Aalden en Zweeloo nog heel wat moet gebeuren om de energietransitie van aardgas naar stroom en/of een ander soort gas te bereiken. De stichting Energietransitie van A tot Z gaat de bewoners van Aalden en Zweeloo stap voor stap bij deze energietransitie helpen.